Urządzenia wibracyjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń wibracyjnych do transportu poziomego oraz pionowego materiałów sypkich.

Prasy walcowe – kompaktory

Urządzenia laboratoryjne oraz przemysłowe o wydajności od kilkuset kilogramów do kilkudziesięciu ton na godzinę.

Procesy

Brykietowanie węgla – technologia

Wapno palone – technologia

Sól NaCl – technologia

Nawozy mineralne – technologia